Nhà quản lý trẻ sở hữu nhiều lợi thế để trở thành nhà lãnh đạo thành công trong tương lai. Hãng tư vấn Zenger/Folkman đã tiến hành nghiên cứu hệ thống dữ liệu khổng lồ của nhiều công ty để so sánh mức độ được phản ánh, góp ý giữa các nhà quản lý ở

Still risks of war in nuclear, in economic or in somewhere else make this world uncertain? Can we stop terrorism? Stock market recently has been running down drastically, when will it move up? Technologies make changes day by day and going to replace human labour, then is my job safe? The future right now looks

nha-lanh-dao-doanhnhansaigon

nha-lanh-dao-doanhnhansaigonTừ xưa tới nay vẫn hay tồn tại quan niệm về hình ảnh những nhà lãnh đạo một mình đứng nơi đầu sóng ngọn gió để đưa ra những quyết định sống còn và dẫn dắt tập thể đi theo con đường mình đã chọn.

Boss Or A Leader

Boss Or A LeaderManaging a team does not make you a leader, and ineffective leadership often results in poor performance and high turnover. In fact, the #1 reason people quit their jobs is a bad boss. Possessing the right qualities to lead and inspire a team can be both rewarding and a real challenge. Are your leadership methods more constructive or deductive?

Take the test and find out!

davidheadTop

How Clients Choose

davidheadTopThe single most important talent in selling professional services is the ability to understand the purchasing process (not the sales process) from a client’s perspective. The better a professional can learn to think like a client, the easier it will be to do and say the correct things to get hired.

dona

donaIn the summer of 2008, I experienced a massive hormonal shift, moving from the largely-male, testosterone-charged environment of Harvard Business School, where I had spent the first 18 years of my career, to the nearly all-female realm of Barnard College, the all-women’s liberal arts college where I now serve as president. Suddenly, after a life spent mostly around men, I was thrust into a totally new environment — an alien, intriguing place where women outnumber men in every classroom and meeting.

Choose the Right MBA ProgramAs the world of business continuously growing beyond no limitations, businessmen, executives, managers and some other professionals crave for a higher-level program, an MBA Program to be exact.

A Campaign Strategy for Your Career

This year’s presidential campaign has subjected us to the usual barrage of negative ads, divisive wedge issues, and minor misstatements amplified beyond all recognition. There’s a reason it’s such an insult to be accused of “playing politics.” But as a corporate strategy consultant who previously served in senior or advisory roles in the presidential campaign of Howard Dean and the Massachusetts gubernatorial campaigns of former U.S.

Các khóa MBA ngày càng thu hút nhiều người học. Thực chất, có phải chứng chỉ MBA là “chìa khóa vạn năng” mở ra cánh cửa bước đến tương lai sáng lạn hay đó chỉ là sự ngộ nhận của những người dùng bằng cấp làm “trang sức” cho bản sơ yếu lý lịch?

Với mục đích lấy người học làm trung tâm, vì vậy phương pháp đào tạo của MBA nhằm phát huy tối đa tính chủ động của các học viên. Phương pháp học chủ yếu là làm việc theo nhóm, trực tiếp trao đổi, thảo luận, và kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Đây là phương pháp học theo tiêu chuẩn cho những người đã có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản lý, hoạt động kinh doanh.

IMG_0390

Học thạc sỹ QTKD

IMG_0390

Có rất nhiều lý do để quay lại trường học tiếp lấy bằng Thạc sĩ kinh doanh MBA. Nhiều người không hiểu tại sao lại có những người muốn tự chuốc lấy những áp lực cũng như căng thẳng như vậy.