Cặp đôi hoàn hảo Bằng kỹ sư và MBA

Trong bối cảnh công nghệ phát triển một cách nhanh chóng, những kỹ sư được trang bị một tấm bằng MBA chưa bao giờ được chào đón đến thế. Bạn là một kỹ sư kỳ cựu và đang cân nhắc một tấm bằng MBA để phát triển sự nghiệp của mình lên một bước mới?

The 1st MBA-MCI Study Tour In 2018

The 1st MBA-MCI Study Tour In 2018 brought me so many unforgettable memories and valuable experiences, said an MBA student. Also Prof. Dr. Rolf Meyer, the Head MBA from University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, said “The networking gaining from this trip is a very precious asset to us”. In the first week of March

Tagged under: , , ,