imgshow2

NEWS

Bạn đã sẵn sàng bứt phá để dẫn đầu nền kinh tế 4.0?

hinh dai dienĐổi mới sáng tạo (innovation) là việc tạo ra và ứng dụng thành tựu kỹ thuật - công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. Kết quả của đổi mới là sản phẩm hoặc dịch vụ mới mang lại lợi ích cho khách hàng. Được khách hàng chấp nhận và mua. Từ đó tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Read more...

5 TIÊU CHÍ KHI LỰA CHỌN DỊCH VỤ TƯ VẤN

MCI 27.04.2016 1137 by QUA CONCó rất nhiều lý do để các doanh nghiệp thuê các nhà tư vấn để giải quyết các vấn đề nội bộ công ty. Nhưng làm thế nào để biết các nhà tư vấn phù hợp với công ty ? Đâu là tiêu chí để hợp tác với họ ?

Read more...

MBA scholarship – International Management Consulting course

MCI activity consulting cafeThis module introduces the particular features of the international consultancy markets and the specific characteristics of those involved in the markets (clients and consultants). It enables the students to recognize the relevance which is different environments (macro-economic, socio-cultural, political, legal, and natural) have to the consulting process. Case-studies on typical projects are the basis for developing a feeling for the distinctive aspects of international consulting assignments.

Read more...

 

{ Contact }

HCM CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

EMBA - MCI PROGRAM

Room 306, Building A4

268 Ly Thuong Kiet Str., Ward 14, Dist. 10, HCM City

Tel: (028) 7300 4183 | Fax: (028) 7308 3183

Email: info@mba-mci.edu.vn

OISP: www.oisp.hcmut.edu.vn

Hotline: 0982 511 150 (Ms. Giang)

 

 

Connect with us

Facebook Circle.svg google-plus-new-icon-logo 1 linkedin circle color-512 youtube-icon-circle