Nội dung

Nội dung

Diễn đàn tập trung thảo luận sâu về vai trò, chất lượng và hiệu quả của sử dụng dịch vụ tư vấn trong việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế 2013. 

(Đây là bản dự thảo và chương trình có thể thay đổi không báo trước)

1
2
3
Đặt vé online hoặc đặt vé qua điện thoại số 0906 115 098 (Mr. Nhựt) để nhận mức ưu đãi tốt nhất.
Bạn đang ở: Home Nội dung