Tải về

SÁCH TƯ VẤN QUẢN TRỊ

QUẢN TRỊ CÔNG TY TƯ VẤN - GS. FRIEDRICH BOCK chunky-download-button

KỶ YẾU DIỄN ĐÀN

1. Nhà tư vấn quản trị sẽ làm gì để có thể giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong thời kỳ kinh tế khó khăn hiện nay ? chunky-download-button
2. Tư vấn quản trị trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 – Bốn xu hướng cần nhắm đến chunky-download-button
3. Một số bài học kinh nghiệm khi thực hiện Khảo sát sự hài lòng của nhân viên  chunky-download-button
4. Mô hình nhân quả giữa việc thực hiện đạo đức kinh doanh và tính cạnh tranh của công ty trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thái lan chunky-download-button
5. Quản lý đa văn hóa trong doanh nghiệp đa quốc gia: Một nghiên cứu về Thái Lan và Việt Nam chunky-download-button
6. Tư vấn quản trị hôm qua, hôm nay và ngày mai chunky-download-button
7. Quản trị chất lượng trong sản xuất thực phẩm chunky-download-button
8. Xây dựng cái nhìn đúng về nhóm doanh nghiệp hay tập đoàn ở góc độ lý luận chunky-download-button
9. Quản trị công nghệ trong sản xuất thông qua đánh giá hàm lượng công nghệ  chunky-download-button
10. Tư vấn để tăng hiêu quả của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế của aec năm 2015 chunky-download-button

BÁO CÁO DIỄN ĐÀN

1. Kinh tế Việt Nam 2012-2013:Triển vọng và Thách thức - Lê Đăng Doanh chunky-download-button
2. QTDN vượt qua khủng hoảng - Nguyễn Tuấn Quỳnh chunky-download-button
3. Quản trị Chiến lược trong môi trường kinh doanh Việt Nam - Nguyễn Minh Triết chunky-download-button
4. Tư vấn và hiệu quả doanh nghiệp - GS TS R.-Dieter Reineke chunky-download-button
5. Marketing và chiến lượt kinh doanh - Nguyễn Đăng Duy Nhất chunky-download-button
6. Tư vấn - mục tiêu chung của doanh nghiệp, giảng viên và trường đại học - Bùi Nguyên Hùng chunky-download-button
7. Sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả - Tiêu Yến Trinh chunky-download-button
8. Vai trò quản trị công ty trong khai thác nguồn lực tài chính bên ngoài - Nguyễn Thu Hiền chunky-download-button
9. Thách thức kinh tế và Cơ hội cho ngành tư vấn ở Việt Nam - Mr.Frank chunky-download-button
Đặt vé online hoặc đặt vé qua điện thoại số 0906 115 098 (Mr. Nhựt) để nhận mức ưu đãi tốt nhất.