Tôi vẫn là CEO!

Sự nỗ lực trao quyền của ông Cao Tiến Vị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn, cho người ông tin tưởng đã bất thành. Dù thế ông vẫn chưa bỏ cuộc. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Trẻ (YBA) Cao Tiến Vị đã không ngại ngần bày tỏ