Still risks of war in nuclear, in economic or in somewhere else make this world uncertain? Can we stop terrorism? Stock market recently has been running down drastically, when will it move up? Technologies make changes day by day and going to replace human labour, then is my job safe? The future right now looks

KICK OFF 1

KICK OFF 1Sáng CN 26/6, chương trình thạc sỹ QTKD chuyên ngành Tư vấn, Quản lý và Khởi nghiệp – MBA-MCI tổ chức đối thoại “Kick-off khởi nghiệp: từ ý tưởng đến sản phẩm”.

nha-lanh-dao-doanhnhansaigon

nha-lanh-dao-doanhnhansaigonTừ xưa tới nay vẫn hay tồn tại quan niệm về hình ảnh những nhà lãnh đạo một mình đứng nơi đầu sóng ngọn gió để đưa ra những quyết định sống còn và dẫn dắt tập thể đi theo con đường mình đã chọn.

Việc bắt giữ của lãnh đạo IMF Dominique Strauss-Kahn ở New York, về tội trạng xâm hại tình dục nhân viên dọn phòng khách sạn đang có tác động tiêu cực tới một phiên họp của giới nhà lãnh đạo tài chính của các nước dùng đồng euro.