fbpx
×

MBA-MCI

Room 306, Building A4

268 Ly Thuong Kiet Str., Ward 14, Dist. 10, HCM Cit

Tel: +84 28 7300 4183

Hotline: +84 982 511 150

Email: info@mba-mci.edu.vn

Working Hours

  • Monday to Friday: 8am - 5pm

 

Cấu trúc chương trình

  • Trong ba học kỳ đầu, học viên sẽ được sắp xếp học vào các buổi tối và các ngày cuối tuần.
  • Luận văn sẽ được làm vào học kỳ thứ 4. Học viên có thể lựa chọn làm luận văn tại Việt Nam hoặc Thụy Sỹ (chi phí tự túc).
  • Chương trinh giảng dạy theo phương pháp: thảo luận bài tập tình huống, làm việc nhóm, thuyết trình cá nhân và nhóm,bài giảng của giảng viên, các bài thi.

Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo những học viên tốt nghiệp từ MBA-MCI trở thành những nhà lãnh đạo chuyên nghiệp, người tiên phong tin cậy trong tổ chức. Vì vậy, ngoài nền tảng kiến thức vững chắc về chuyên môn, chúng tôi cũng đào tạo những kỹ năng mềm cần thiết trong công tác tư vấn và quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi có thể thực hiện được những điều trên nhờ vào chương trình giáo dục MBA-MCI. Chương trình này chú trọng vào phát triển kỹ năng mềm, khái niệm và những mô hình nâng cao về mặt hiểu biết và ứng dụng trong quản lý. Ngoài ra, chất lượng giáo dục đào tạo và giảng viên chuyên nghiệp cũng là những điều kiện giúp chúng tôi đạt được cam kết của mình.

 

 

TOP