imgshow2

×

lỗi

The page you are trying to access does not exist.

Executive Education

CAS

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – TƯ VẤN QUẢN TRỊ

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDY - MANAGEMENT CONSULTING (CAS - MC)

Lời tựa

Tư vấn quản trị là những phân tích và giải pháp mang tính cá nhân cho các vấn đề khó khăn bằng phương thức tương tác giữa khách hàng với các cá nhân hoặc tổ chức tư vấn bên ngoài và độc lập với khách hàng. Những cơ hội và thách thức được đưa ra xem xét và phân tích kỹ lưỡng dưới hình thức các dự án, trong đó có áp dụng các phương pháp và công cụ tư vấn phù hợp. Tư vấn quản trị là một mảng của ngành tư vấn, trong đó chuyên sâu vào các mô hình tổ chức đặc biệt, cụ thể là các doanh nghiệp đang giải quyết các vấn đề trong kinh doanh đồng thời phải đối diện với những phát sinh từ tâm lý học tổ chức và quản lý thay đổi. Mặc dù các dự án kinh doanh chiếm phần lớn trong các hoạt động của các công ty tư vấn nhưng hiện nay các dịch vụ tư vấn cũng được cung cấp ngày càng nhiều cho các mô hình tổ chức khác như: chính quyền nhà nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi lợi nhuận. Các dịch vụ tư vấn còn được ứng dụng rộng rãi hơn, vượt ra ngoài mô hình một tổ chức (mô hình tư vấn nội bộ hoặc tư vấn tại chỗ có sự tham gia của công ty ngoài).

Chứng chỉ Đào tạo Sau đại học – ngành Tư vấn Quản trị cung cấp những kiến thức cơ bản của quá trình từ vấn cũng như những kỹ năng sử dụng các phương pháp và công cụ tư vấn.

Lưu ý: Các môn học trong khóa học CAS - MC có nội dung giống với các môn trong chương trình Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên sâu (EMBA), các học viên có CAS – MC hoàn toàn có thể tham gia học khóa EMBA khi đáp ứng đủ các điều kiện nhâp học.

                                                                                          Giám đốc chương trình

GS.TS. Rolf-Dieter Reineke; TS. Vũ Thế Dũng

Chương trình Đào tạo

            Số lượng ECTS yêu cầu cho khoá học CAS - MC: 15 ECTS

Môn học

Số tín chỉ

( ECTS)

Giảng viên

Introduction to International Management Consulting

2

GS.TS. Rolf. Dieter Reineke

Consulting Process

& Management of Consulting Projects

7

Th.S Nicolai Andler

TS Soenke Friderich

Change Management

3

Th.S Nicolai Andler

Communication Skills in Consulting

2

TS. Vũ Thế Dũng

Living Case Study

1

 

Total

15

 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

Yêu cầu hoàn tất để hoàn tất khóa học

 1. Bài kiểm tra viết: 60 phút
 2. Tình huống thực tế

Hướng dẫn bài kiểm tra cuối khóa

Bài kiểm tra viết dài 60 phút vào cuối khoá học. Đây là bài kiểm tra đóng/mở sách và bao gồm tất cả các bài giảng của khoá học

Phương pháp đánh giá học viên sẽ được thể hiện dưới dạng tín chỉ dựa theo hệ thống tính điểm của Thuỵ Sĩ từ 6.0 đến 1.0, với 6.0 là cao nhất và làm tròn đến 0.5

Học viên được tính đạt nếu điểm trong khoảng từ 4.0 đến 6.0, từ 1.0 đến 3.5 là không đạt.

Phương thức tính điểm được thể hiện dưới dạng tín chỉ đạt theo hệ thống điểm của Thuỵ Sĩ được mô tả như sau:

94 – 100

= 6.0

83 – 93

= 5.5

72 – 82

= 5.0

61 – 71

= 4.5

50 – 60

= 4.0

40 – 49

= 3.0

27 – 39

= 2.0

00 - 26

= 1.0

Hướng dẫn về bài tập tình huống

Mục tiêu

Khoá học mang tính định hướng thực tế dựa trên nền tảng kiến thức học thuật. Nó cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để giả định các vị trí nhu cầu trong quản trị kinh doanh và tư vấn cũng như đảm trách những nhiệm vụ hàng đầu trong kinh doanh và quản trị.

Học viên phải chứng minh được khả năng giải quyết khó khăn trong kinh doanh hoặc tư vấn quản trị độc lập của mình bằng việc đưa ra những phương thức phù hợp và mô tả rõ ràng về kết quả sẽ đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể. Ngoài ra, học viên phải áp dụng lý thuyết vào thực tế một cách hợp lý và có hiệu quả. Điểm yêu cầu tối thiểu với luận văn là 4.0

Hình thức dự án

Học viên phải xác định rõ dự án của họ, thông thường các học viên hay lựa chọn ngay công ty họ đang làm việc hoặc làm việc nhóm với khoảng 2-3 học viên khác trong cùng khóa học CAS – MC cho một dự án. Khi thực hiện các dự án này, học viên sẽ áp dụng các kiến thức, phương pháp, công cụ đã được học trong khóa CAS – MC vào các tình huống thực tế.

Các dự án nên liên quan đến quản trị và bao gồm các nhiệm vụ cụ thể và đặc trưng của nhà tư vấn quản trị:

 1. Có thể là một dự án đang diễn ra. Trong trường hợp này, học viên nên làm việc độc lập với dự án để tránh bị ảnh hưởng đến kết quả nếu dự án thay đổi hoặc bị trì hoãn, lúc này các công việc chỉ mang tính hỗ trợ cho một dự án thực và nên được tổ chức giống như dòng công việc được phân chia cụ thể.
 2. Có thể là dự án được học viên gợi ý. Dự án có thể nói về những thách thức mà công ty có thể gặp phải trong tương lai.

Trong cả hai trường hợp, công ty phải thể hiện sự hứng thú và quan tâm thông qua việc sẵn sàng đóng góp các nguồn lực mà chủ yếu là thời gian dành cho phỏng vấn vào dự án.

Nhóm

Một nhóm gồm 2 đến 3 thành viên, tốt nhất là đến từ các công ty khác nhau.

Mỗi nhóm chọn một nhóm trưởng đây sẽ là người tạo dựng mối quan hệ với các công ty và với Đại học Bách Khoa.

Quy trình

 • Bản đề cương về dự án phải được nộp cho GS.TS. Rolf. Dieter Reineke hoặc Đại học Bách Khoa chậm nhất là 10 ngày sau buổi học đầu tiên. Bản đề cương dài từ 3 đến 5 trang gồm các mục cơ bản theo hướng do chương trình cung cấp.
 • GS.TS. Rolf. Dieter Reineke hoặc Đại học Bách Khoa xem xét, góp ý và duyệt.
 • Thoả thuận cuối cùng giữa công ty và GS.TS. Rolf. Dieter Reineke hoặc Đại học Bách Khoa.
 • Số liệu đầu tiên được thu thập bởi các nhóm.
 • Tiến hành phân tích, thu thập số liệu, xây dựng khái niệm.
 • Báo cáo sơ lược gửi đến GS.TS. Rolf. Dieter Reineke hoặc Đại học Bách Khoa 1 tuần trước khi môn học kết thúc.
 • Bản báo cáo và tài liệu thuyết trình chính thức sẽ nộp sau khi lớp học kết thúc 1 tuần.
 • Trình bày kết quả 2 tuần sau khi kết thúc môn học, nhận phản hồi trực tiếp hoặc gián tiếp từ giảng viên.
 • Thuyết trình chính thức tại công ty tùy thuộc vào thoả thuận ban đầu.

Tiêu chí đánh giá

 • Có mục tiêu và định hướng tốt
 • Chặt chẽ, mạch lạc
 • Phương pháp tiếp cận, quan sát tổng thể
 • Chất lượng khung lý thuyết và áp dụng thực tế hoặc giải pháp
 • Đạt các tiêu chuẩn học thuật

Cố vấn

Quá trình sẽ được quan sát bởi một giám sát viên hiểu rõ các chương trình Thạc sỹ.

Thời gian triển khai

Dự án chủ yếu diễn ra song song với các bài giảng ngay từ đầu khoá học. Tổng thời lượng cho khóa học này là 7 tháng.

Hoàn thành

Luận văn nộp tại văn phòng EMBA-MCI – Đại học Bách Khoa: 2 bản in và 1 bản mềm

Bài tập tình huống nộp bằng tiếng Anh

Giám đốc chương trình quyết định hạn chót cho việc nộp đề cương và luận văn hoàn chỉnh.

Gia hạn thời gian hoàn thành

Thời gian cho phép để hoàn tất luận văn có thể được gia cho một vài trường hợp đã được ngoại lệ. Đề nghị gia hạn phải được trình cho giám đốc chương trình và nhận được sự đồng ý. Các trường hợp nộp trễ thời hạn sẽ xem như rớt, trừ khi đã có đơn gia hạn trước đó gửi giám đốc chương trình và được đồng ý.

Phúc khảo

Trong trường hợp luận văn bị bác bỏ (ví dụ như bị điểm liệt), học viên có quyền đệ đơn phúc khảo 1 lần duy nhất trong vòng 7 tháng kể từ ngày có quyết định.

PRE-MBA PROGRAM 2015

CHƯƠNG TRÌNH PRE-MBA 2015

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị - kinh tế. Đây là những tiền đề căn bản cho việc học MBA và công việc trong tương lai.

 

Nội dung

Leadership

Giới thiệu về leadership

Quản lý áp lực

Phong cách lãnh đạo
hiệu quả

Trí thông minh cảm xúc

Quản trị thay đổi

Human Resource Management

Vai trò của Quản lý nhân sự

Tuyển dụng và tuyển chọn nhân tài

Lên kế hoạch và thu hút nhân tài

Luật lao động

Phát triển con người

 

Giảng viên

TS. Vũ Thế Dũng

Phó Hiệu Trưởng Đại học Bách Khoa TP. HCM

ThS. Nguyễn Tâm Trang

Phó Tổng giám đốc Unilever Việt Nam phụ trách về Nhân sự

 

Thời khóa biểu

Leadership

GV: TS. Vũ Thế Dũng
Thời gian: 25/5 – 28/5/2015

Human Resource Mangement

GV: Ths. Nguyễn Tâm Trang
Thời gian: 16/5 – 23/5/2015

 

Học phí

Học phí: 6.000.000VND

 

Chính sách ưu đãi

Ưu đãi học phí cho ứng viên nộp hồ sơ vào chương trình EMBA MCI trước 12/5/2015. Trị giá 6,000,000đ
 
Ưu đãi học phí cho ứng viên đăng ký Pre-MBA trước 12/5/2015. Trị giá 1,200,000đ
 
 

APPLY ONLINE

Apply for (*)


Invalid Input
Tên: (*)
Please let us know your name.
Họ: (*)
Invalid Input
Giới tính: (*)
Invalid Input
Ngày sinh: (*)
Invalid Input
Điện thoại: (*)
Invalid Input
Email: (*)
Invalid Input
Địa chỉ: (*)
Invalid Input
Tên công ty: (*)
Invalid Input
Vị trí: (*)
Invalid Input
Số năm kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp: (*)
Invalid Input
Trình độ tiếng Anh: (*)


Invalid Input
Chứng chỉ quốc tế:
Invalid Input
Tổng số điểm:
Invalid Input
Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, vui lòng cho biết kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài hoặc tham gia các dự án quốc tế; các chứng chỉ tương đương
Invalid Input

Khóa Pre-MBA

Nếu bạn quan tâm đến EMBA – MCI, các khóa Pre-MBA hỗ trợ sẽ đem lại cho bạn những lợi ích như:

-          Cải thiện những kỹ năng tiếng Anh với khóa Pre-MBA English.

-          Trang bị những kiến thức về kinh doanh và quản lý với khóa học Pre-MBA management.

Pre-MBA English courses

Week

Topic

Objectives

1

 

 

 

Consulting Basics

   -How to plan and analyze Surveys

   -How to lead effective meetings

   - Stimulating creative thinking

 - learn the basics of consulting

 - know how to lead effective meetings

 - stimulate creative thinking

2

 

 

 

Leadership and Management Development

   -Interpreting Personality Differences

   - How to coach employees through change

   -Balancing Change and stability

  - learn about leadership and management development

3

 

 

 

 

 

 

Organizational effectiveness

   - How to make appropriate use of four

                    organization assessment tools

   - How to identify performance problems

                                                in an organization

   -How to develop and implement an

                                              evaluation strategy

 - learn how to make appropriate use of assessment

         tools and identify performance problems in an organization

4

 

 

 

Performance Improvement

   - How to increase the value of performance

                                               in an organization

   - How to conduct performance analysis

 - know how to increase the value of performance in an organization

and how to conduct performance analysis

5

 

 

 

   Management Consulting in Perspective

   - Nature and purpose of management consulting

   - The consultant-client relationship

   -Consulting and Culture

 

 - identify the nature and purpose of management consulting

 

 

6

 

 

 

The Consulting process

   - Diagnosis

   - Action planning

   - Implementation

 -learn how to diagnos,implement and plan action based on

                      consulting process

7

 

 

 

 

 Consulting in various areas of management

   - Consulting in general and strategic management

   - nature and scope of consulting in corporate

                                strategy and general management

  - processes, systems and structures

 -know the various areas of management and the nature and scope

               of consulting in corporate strategy and general management

8

 

 

 

Consulting in information technology

   - The developing role of information technology

   - Scope and special features of IT consulting

  

 - learn the role of information technology in consulting


Apply online for Executive Courses

 Please fill out and submit the Application Review form below. Our Admissions Team will contact you to help you complete the application procedures.

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

Loại hình đào tạo này mang lại cho học viên cơ hội có thể tham gia chỉ một hoặc vài môn học mà bạn qua tâm. Khóa đào tạo chuyên sâu mang lại những lợi ích gì cho bạn?

Từ lý thuyết đến thực tiễn

Khóa đào tạo chuyên sâu EMBA – MCI được tổ chức nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, đặc biệt là khả năng tư vấn cho những nhà quản lý và những người mong muốn trở thành nhà quản lý giỏi trong tương lai, đem đến cho họ những thành công ngoài mong đợi trong sự nghiệp. Chúng tôi giúp bạn tìm hiểu lý thuyết được xây dựng từ thực tế như thế nào và cách để phán đoán, giải quyết những vấn đề trong kinh doanh cũng như phát triển khả năng lãnh đạo. Bạn có thể áp dụng những kiến thức đó cho công ty của bạn dưới cách nhìn của một chuyên gia.

Linh hoạt

Bạn có thể lựa chọn và tham dự những môn học mà bạn quan tâm và tìm ra những điều cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn.

Tích lũy tín chỉ

Học viên theo học khóa đào tạo chuyên sâu sẽ được nhận chứng nhận cho từng môn học mà họ đã hoàn thành. Học viên còn có thể tích lũy ECTS (hệ thống chuyển đổi tín chí Châu Âu) để nhận bằng Thạc Sỹ tại chương trình MBA của chúng tôi hoặc những chương trình MBA khác sau khi đã hoàn tất tất cả các môn học được yêu cầu.

Cơ hội phát triển sự nghiệp và mở rộng các mối quan hệ

Những khóa học này đem lại cho học viên cơ hội để phát triển mối quan hệ kinh doanh với nhiều nhà lãnh đạo đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Học viên của chương trình đào tạo chuyên sâu và học viên của chương trình EMBA – MCI được đối xử như nhau trong tất cả các lĩnh vực học thuật cũng như dịch vụ.

 

{ Liên hệ }

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH EMBA - MCI VIỆT NAM

Phòng 306, nhà A4

268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7300 4183 | Fax: (028) 7308 3183

Email: info@mba-mci.edu.vn

OISP: www.oisp.hcmut.edu.vn

Hotline: 0982 511 150 (Ms. Giang)

 

 

Tương tác cùng chúng tôi

Facebook Circle.svg google-plus-new-icon-logo linkedin circle color-512 youtube-icon-circle