imgshow2

MCC

MCC - CLB Nhà Tư vấn Quản trị

Lý do hình thành

 1. Thị trường tư vấn quản lý (TVQL) đang bước đầu hình thành
 2. McKinsey gia nhập thị trường với gần 10 dự án tư vấn QLCL & TCT trong vòng 3 năm qua
 3. Đề án thành lập Công ty tư vấn quản lý thành phố trực thuộc HFID
 4. Chưa có tổ chức nào hoạt động chính danh trong lĩnh vực nghiên cứu tư vấn
 5. Các công ty tư vấn/Freelance VN hiện tại chú trọng cung cấp các dịch vụ tư vấn đơn lẽ, chưa đầu tư cho R&D
 6. R&D là hoạt động nền tảng cho mọi giải pháp tư vấn & đòi hỏi sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp
 7. MCI alumni chính là lực lượng Tư vấn nòng cốt tương lai

Nhiệm vụ

  MCC được thành lập nhằm cung cấp những nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề/hiện tượng kinh tế -xã hội của Việt Nam, thị trường tư vấn VN cho các công ty tư vấn/nhà tư vấn độc lập trong lĩnh vực tư vấn quản lý (TVQL); đồng thời xây dựng & phát triển Network các nhà TVQL tương lai của Việt Nam 

.

Chức năng

 • Tổ chức thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp; các vấn đề/hiện tượng kinh tế-xã hội liên quan đến các ngành/nghề cụ thể cần tư vấn
 • Xuất bản/công bố các kết quả nghiên cứu
 • Tổ chức Hội thảo/Diễn đàn Tư vấn quản lý định kỳ hàng năm (MCI Forum 2012 là tiền đề)

Tổ chức

 • Lãnh đạo bởi Gs. Ronald D. Mc.Neil và Ts. Vũ Thế Dũng
 • Advisors: MCI Professors, Chuyên gia kinh tế trong & ngoài nước
 • Kinh phí hoạt động:
  • Thành lập Quỹ phát triển Hội tư vấn thông qua các hoạt động gây quỹ: Phí dự Hội Thảo chuyên ngành
  • Dự án nghiên cứu
 • Partners: EMBA-MCI (HCMUT + UNW), McKinsey Global Institute, Sở KHCN Tp.HCM, Lãnh sự quán Thuỵ Sỹ
 • Team: tất cả học viên MCI ++ 

Hoạt động

Năm 2012-2013
 • Thực hiện 1 nghiên cứu về thị trường tư vấn của Việt Nam
 • Công bố kết quả nghiên cứu vào MCI Forum 2013 (5/2013)
 • Team: Học viên MCI ++
 • Dịch, biên tập và xuất bản sách Management Consulting của GS. TS. Friedrich Bock
 • Công bố 2 bài báo về chuyên ngành Tư vấn Quản trị
 • Tổ chức các hội thảo chuyên đề Tư vấn - Quản trị
Hoạt động

Năm 2012-2013
 • Thực hiện 1 nghiên cứu về thị trường tư vấn của Việt Nam trong vòng 10 tháng
 • Công bố kết quả nghiên cứu vào MCI Forum 2013 (5/2013)
 • Dịch, biên tập và xuất bản sách Management Consulting của GS. TS. Friedrich Bock
 • Công bố 2 bài báo về chuyên ngành Tư vấn Quản trị
 • Team: Học viên MCI ++

Chức năng

 1. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp; các vấn đề/hiện tượng kinh tế-xã hội liên quan đến các ngành/nghề cụ thể cần tư vấn
 2. Xuất bản/công bố các kết quả nghiên cứu
 3. Tổ chức Hội thảo/Diễn đàn Tư vấn quản lý định kỳ hàng năm (MCI Forum 2012 là tiền đề)

Tổ chức

 • Lãnh đạo bởi Gs. Ronald D. Mc.Neil và Ts. Vũ Thế Dũng
 • Advisors: MCI Professors, Chuyên gia kinh tế trong & ngoài nước
 • Kinh phí hoạt động:
  • Thành lập Quỹ phát triển Hội tư vấn thông qua các hoạt động gây quỹ: Phí dự Hội Thảo chuyên ngành
  • Dự án nghiên cứu
 • Partners: EMBA-MCI (HCMUT + UNW), McKinsey Global Institute, Sở KHCN Tp.HCM, Lãnh sự quán Thuỵ Sỹ
 • Team: tất cả học viên MCI ++ 

Nhiệm vụ

IMCI được thành lập nhằm cung cấp những nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề/hiện tượng kinh tế -xã hội của Việt Nam, thị trường tư vấn VN cho các công ty tư vấn/nhà tư vấn độc lập trong lĩnh vực tư vấn quản lý (TVQL); đồng thời xây dựng & phát triển Network các nhà TVQL tương lai của Việt Nam 

Các bài khác...

 

{ Liên hệ }

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH EMBA - MCI VIỆT NAM

Phòng 306, nhà A4

268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7300 4183 | Fax: (028) 7308 3183

Email: info@mba-mci.edu.vn

OISP: www.oisp.hcmut.edu.vn

Hotline: 0982 511 150 (Ms. Giang)

 

 

Tương tác cùng chúng tôi

Facebook Circle.svg google-plus-new-icon-logo linkedin circle color-512 youtube-icon-circle