Nộp hồ sơ trực tuyến

Chương trình MBA của University of Applied Science and Arts Northwestern Switzerland (top 5 trường hàng đầu Thụy Sỹ) chuyên ngành Tư vấn Quản lý Quốc tế nhận hồ sơ xét tuyển. Theo chương trình, học viên có thể chọn học tất cả các môn tại Việt Nam (24 tháng); hoặc chọn học giai đoạn 1 tại VN và giai đoạn 2 (6 tháng) tại Thụy Sỹ với hơn 80% giảng viên MBA – MCI là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến Sỹ đến từ Châu Âu và cố vấn cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia. Chương trình được kiểm duyệt chặt chẽ và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Kiểm định Chất lượng Giáo dục Quốc tế - FIBAA, bằng cấp được công nhận toàn Châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới.

TOP