Vào thứ 6 vừa qua, ngày 12/5/2023, chương trình MBA-MCI đã tiếp tục tổ chức sự kiện Consulting cafe lần thứ 72 với chủ đề Strategic Innovation: Managing Innovation Initiatives” (Chiến lược đổi mới: Cách quản trị những phát kiến đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp)....