Chương trình MBA-MCI tổ chức khóa học ngắn hạn trực tuyến, phi lợi nhuận (gồm 4 buổi) với chủ đề “Adaptive Leadership in a Changing Environment” (Lãnh đạo thích ứng trong môi trường thay đổi). Đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cao năng lực và nắm bắt các xu hướng quản trị mới...