Cafe Offline: “Leadership – Talent or Trained”

07/11/2013

Cafe Offline: “Leadership – Talent or Trained”

155945 html 44300a8a

EACH ONE OF US HAS THE CAPACITY TO INFLUENCE OTHERS AND LEAD…

BUT IS IT THE AREA OF A FEW CHARISMATIC PEOPLE?

CAN WE LEARN AND PRACTICE TO BECOME GOOD LEADERS?

  cafe offline 3  

Time: 3:00 pm, Friday, 08 November 2013

Venue: Coffee Bean and Tea Leaf, 94 Nguyen Thi Minh Khai, Dist. 3, HCMC

     DSC 3240 Shared by Prof. Pieter Perrett, 11- year – experience project Manager of Swiss Consultancy Emch and Berger AG and 8- year – experience project Manager for Engineer Consultancy, experience in project management and consultancy

 

  • Fee: Free of charge
  • Language: English

Register

{rsform 9} 

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...