Counselling Corner: Women in Leadership: Inspiring Positive Change

Counselling Corner: Women in Leadership: Inspiring Positive Change

Counselling Corner WOMEN IN LEADERSHIP: INSPIRING POSITIVE CHANGE Thời gian: 19:00 – 20:00, ngày 13/03/2020 Hình thức: phát sóng trực tiếp trên website, đăng kí để nhận thông tin Ngôn ngữ: Tiếng Việt Đăng ký ngay Khách mời Deputy Director, FPT Software Chị Tạ...
Consulting café 65: Typical crisis in business and how to lead.

Consulting café 65: Typical crisis in business and how to lead.

Consulting cafe 65 TYPICAL CRISIS IN BUSINESS AND HOW TO LEAD? Thời gian: 9:00 – 12:00 ngày 24/11/2019 Địa điểm: Trung Nguyên Cafe, 264A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q3, Tp.HCM Ngôn ngữ: Tiếng Anh Đăng ký ngay Diễn giả Giảng viên của trường Đại học Khoa học Ứng dụng...