Consulting cafe 64: Lean startup: Slim but healthy?

Consulting cafe 64: Lean startup: Slim but healthy?

Consulting cafe 64 Lean startup: Slim but healthy? Thời gian: 14:00 – 17:00 ngày 26/10/2019 Địa điểm: iTechBlack Coworking Space, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM. Ngôn ngữ: Tiếng Anh Đăng ký ngay Diễn giả Giảng viên của trường Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc...