Ngày 28/7/2013, chương trình MBA-MCI đã công bố những kết quả học bổng đầu tiên của khóa MBA 2013 – 2015. Ba ứng viên xuất sắc nhất đã vượt qua vòng phỏng vấn và trình bày theo yêu cầu của chương trình và giành được những phần học bổng giá trị, cụ thể:

  1. Ứng viên Nguyễn Như Anh: học bổng 20% học phí (tương đương 56 triệu đồng)

  2. Ứng viên Nguyễn Linh Thảo: học bổng 15% học phí (tương đương 42 triệu đồng)

  3. Ứng viên Trần Minh Mẫn: học bổng 15% học phí (tương đương 42 triệu đồng)

TRAN MINH MAN

NGUYEN NHU ANH

NGUYEN THI LINH THAO

Trần Minh Mẫn
Nguyễn Như Anh
Nguyễn Linh Thảo

Chương trình MBA-MCI gửi lời chúc mừng đến các ứng viên.

Hiện tại vẫn còn 5 suất học bổng lên đến 30% học phí dành cho các ứng viên tiềm năng cho khóa MBA 2013 – 2015 sẽ khai giảng ngày 4/11/2013. Các ứng viên có quan tâm vui lòng liên hệ với văn phòng chương trình để có thêm thông tin chi tiết.