Sự đa dạng trong ngành nghề, vị trí công tác, quốc tịch là một đặc điểm quan trọng của một chương trình MBA quốc tế. Trong hai năm 2010 và 2011, chương trình MBA-MCI đã đón nhận 7 sinh viên quốc tế đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Nguồn học viên đa dạng từ nhiều quốc tịch khác nhau giúp các học viên có thể tiếp cận, tìm hiểu những đặc trưng văn hóa khác nhau, mở rộng hiểu biết về văn hóa giao tiếp cũng như đặc trưng kinh doanh vùng miền. Một giá trị khác nữa là các cách tiếp cận vấn đề khác nhau giúp mỗi người học được nhiều hơn từ bạn bè ngoài các Giáo sư và làm cho không khí lớp học thêm sinh động. Trong năm 2012, chương trình tiếp tục nhận hai học viên đến từ Đức, Martin Haussmann và Timo Schmelze. Còn khá bở ngỡ khi lần đầu tiên đến Việt Nam, nhưng hai học viên mới nhanh chóng làm quen với các học viên và hòa nhập vào không khí lớp học.

Một số hình ảnh 2 học viên trong lớp “Communication skills in Consulting”

IMG_2017

IMG_2018

IMG_2022

IMG_2025

IMG_2028

MCI team