Coffee talk #68

 

HIỆN TƯỢNG THIÊN NGA ĐEN
Định hướng đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam

 

Thời gian: 11/04/2021
Địa điểm: King Coffee Book

* indicates required

NỘI DUNG

Theo Nassim Nicholas Taleb “Thiên nga đen” (Black Swan) là hiện tượng kinh tế cực kì hiếm xảy ra và không thể dự đoán trước,gây ra hậu quả tàn khốc cho nền kinh tế.

Năm 2020 cuộc đại khủng hoảng cho kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng Covid được xem như một sự kiện Thiên Nga đen. Áp dụng cụ thể vào thị trường chứng khoán Việt Nam, việc dự đoán thời điểm xảy ra sự kiện Thiên Nga Đen sẽ giúp các nhà đầu tư có những chiến lược thông minh.

Hãy cùng tham gia thảo luận cùng Thạc sĩ Nguyễn Duy KhangAnh Lê Chiến Hiệp về kết quả nghiên cứu của anh về thị trường chứng khoán tại Coffee Talk #68:

  • Chủ đề: Lượng hóa hiện tượng Thiên nga đen và định hướng đầu tư cho thị trường chứng khoán Việt Nam
  • Thời gian: 9h00 – 11h30, ngày 11/4/2021
  • Địa điểm: King Coffee Book, 161 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

DIỄN GIẢ

Mr. Lê Chiến Hiệp

Senior Associate, VIET CAPITAL SECURITIES

MBA Nguyễn Duy Khang

Project Manager, VNETWORK Joint Stock Company

Contact us

MBA-MCI Program

  • Address: Room 401, Building A4 - HCMC University of technology
    268 Ly Thuong Kiet Str., Ward 14, Dist. 10, HCM City
  • Tel: +84 28 7300 4183
  • Hotline: +84 907 693 911
  • Email: info@mba-mci.edu.vn