CF-project-manager-vs-consultants: partner-or-competitor?

Consultants and Project Manager: Partner or Competitors?

06/11/2019
CF-project-manager-vs-consultants: partner-or-competitor?

BENEFITS

Project manager and consultants may be counterparts at workplace. One is project oriented, the other is business process oriented. Therefore, the discussion is open for everyone to raise their voice about whether consultants and project manager compete or complement each other.

CONTENT ELEMENTS

  • Typical roles of project manager and consultants
  • Perspective, Goal and Method: are different? or the same
  • How to match and control to archieve the excilent project
  • Discussion about consultancy and project management’s aspects

GUEST SPEAKER: Dr. Sönke Friederich

  • Professional project managers and management consultants coach, leadership skills trainer
  • Project manager at international enterprises
  • Lecturer in consulting process
  • PhD at University of Hamburg, Germany

Date: 9am – 11am, Saturday 11th June
Venue: Runam Bistro Café, 202 Pasteur St., Ward 6, Dist. 3, HCMC

MBA-MCI Program

Related News

BÀI HỌC VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG THẾ KỶ 21

BÀI HỌC VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG THẾ KỶ 21

Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng với những tiến bộ vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), robot và dữ liệu lớn… Khi các công nghệ này tiếp tục phát triển với tốc độ cấp số nhân, công việc và cơ hội nghề nghiệp sẽ thay đổi như thế nào? Doanh...

CHUYẾN SANG THƯỢNG HẢI HỌC TẬP THỰC TẾ CỦA HỌC VIÊN MBA-MCI

CHUYẾN SANG THƯỢNG HẢI HỌC TẬP THỰC TẾ CỦA HỌC VIÊN MBA-MCI

Học viên chương trình MBA-MCI đang có chuyến tham quan học tập tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 3-8/3/2024 với sự dẫn dắt của Giáo sư Andreas Hinz - Giám đốc chương trình MBA-MCI. Trong ngày 3/3, đoàn có buổi gặp gỡ với đại diện công ty Teva Pharmaceuticals Trung...