Graduation Ceremony

16/10/2012

AWARD-CEREMONY

AWARD CEREMONY

Intake 2, 2012 – 2014 

Intake 2, 2011 – 2013

Time: 8:00 – 10:00 AM | 25th July 2013

ceremony

When

What

Who

8:00 Welcome guests and students  
8:15 – 8:20 Salute  
8:20 – 8:25 Welcome speech Assoc. Prof. Dr. Vu Dinh Thanh
Rector of HCM City University of Technology
8:25 – 8:35 Four-year-cooperation of two Universities Prof. Dr. Guy Ochsenbein
Member of the Management Board of School of Business – University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
8:35 – 8:45 Contribution of MBA-MCI to business community in 4 years Ms. Nguyen Thi Anh Phuong, MBA
Director of MBA-MCI Program
8:45 – 8:50 Award for students with ourstanding achievements Assoc. Prof. Dr. Vu Dinh Thanh
Rector of HCM City University of Technology
8:50 – 9:00 Intake 2010 – 2012 – Summary and evaluation Prof. Dr. Dieter Reineke
Director of MBA-MCI Program
9:00 – 9:20 DEGREE AWARD Dr. Vu The Dung
Vice rector of HCM City University of Technology
Prof. Dr.  Dieter Reineke
Director of MBA-MCI Program
9:20 – 9:30 Student’ s speech Representative of Intake 2010 – 2012
9:30 – 10:00 Photo Session  

 

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

According to McKinsey (2021), effective communication is one of the most 13 important skills for employees to develop their career path. Communication does not only limit within people’s daily basis, but also in business fields, negotiation, cooperations, and even in...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...