MBA – MCI | Management Consulting International

11/08/2013
  1. Agenda
  2. Guest and Speakers
  3. Register

INFORMATION SESSION

MBA ADMISSION INTAKE 2013 – 2015

WHY EXECUTIVE MBA-MCI PROGRAM?

Date    : 18:15 – 20:30, Tuesday, 08 October 2013

Venue : Liberty Central – Sai Gon Riverside Hotel – 17 Ton Duc Thang Street, District 1, HCMC

Time

Program

Presenter

18:00 – 18:30

Welcome guests and networking

 

18:30 – 18:35

Welcome speech

Mr. Beat Wafler

Consul General – Consulate General of Switzerland

18:35 – 18:55

–         Role and application of management consulting in business operation

–         Introduction of University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland

Prof. Dr. Dieter Reineke

Professor of University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Director of MBA-MCI Program

18:55 – 19:25

–         Introduction of MBA-MCI

–         Why MBA-MCI Program?

Nguyen Thi Anh Phuong, MBA

Director of MBA-MCI Program

19:25 – 19:35

Quality commitment of HCM City University of Technology

Dr. Vu The Dung

Vice Rector of HCMC University of Technology

19:35 – 19:40

Experience sharing from alumni

Ms. Tran Nguyen Chan Phuong (MBA) – Project Director of ACB

19:40 – 20:30

Q&A

Dr. Vu The Dung

Prof. Dr. Dieter Reineke

Nguyen Thi Anh Phuong, MBA

Student of MBA-MCI

20:30

End

 

Language: English

GUEST AND SPEAKERS

dian-da-en

chan phuong en

REGISTER ONLINE

(At least 2 years working experience; English skills)

{rsform 15} 

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

According to McKinsey (2021), effective communication is one of the most 13 important skills for employees to develop their career path. Communication does not only limit within people’s daily basis, but also in business fields, negotiation, cooperations, and even in...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...