Consulting cafe 64

Lean startup: Slim but healthy?

Thời gian: 14:00 – 17:00 ngày 26/10/2019
Địa điểm: My Life Coffee, 2B Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nội dung