Hỗ trợ học tập

SÁCH và các dịch vụ hỗ trợ

Để hỗ trợ học viên MCI sở hữu những quyển sách có bản quyền, chúng tôi đã đẩy mạnh mối quan hệ giữa chương trình MCI và một số nhà xuất bản nổi tiếng.

PHÒNG TỰ HỌC

Trong trường hợp học viên cần không gian riêng để làm việc theo nhóm hoặc tự học, vui lòng đăng ký với Văn phòng MCI ít nhất 2 ngày trước ngày học

PHÒNG MÁY TÍNH

  • Giờ mở cửa: Thứ Hai đến thứ Bảy (07:30 sáng – 11h30 sáng & 01:00 chiều – 04:00 chiều) trừ ngày lễ.
  • Phòng: 511 – A4
  • Số lượng máy tính: 46 máy