Ngoài những giờ lên lớp và các hoạt động học thuật, các anh cũng chú ý đến việc rèn luyện thể thao và chăm sóc sức khỏe lắm!

Các anh học viên Intake 5, 2013 – 2015 đá rủ nhau lập thành đội bóng đi đá giao hữu và “kéo thêm” bạn học nước ngoài Jussi tham gia cùng.

Hy vọng trong thời gian tới tinh thần này sẽ được nhân rộng hơn nữa cho các khóa MCI về sau.

 

Đội bóng Intake 2013


Đội bóng Intake 2013 – 2015 trước giờ ra sân