Management Consultant

24/02/2012

Job ID  : VFA05586
Job Title  : Management Consultant
Start date  : 19/Oct/2011
End Date  : 30/Nov/2011
Salary  : USD 1,000 PM  –  USD 1,500 PM
Job Type  : Contract
Education Level  : Bachelor Degree , Master Degree
Job Location  : 02 – Ha Noi , 01 – Ho Chi Minh
Job Function  : Financial Services
Job Level  : Non-Management
Job Industry  : Banking & Financial Services
Company Profile  :  
Job Profile  :
  • Our client is the leading global management consulting firm, is currently seeking talented individuals to fill their local consultant positions immediately in Vietnam
  • Successful candidates will be working with company teams on projects for clients in Vietnam
  • Our Client is currently rolling out several projects in banking/insurance in Vietnam. These projects will be very exciting as they are well into the implementation phase so impacts are real.
Candidate Profile  :
  • Good education abroad at top schools
  • Excellent English
  • Very smart & sharp
  • Solid experiences and interest in business/consulting
Contact Person  : Ngoc Diem
Contact No  : +848 3 9102080 Ext: 273
Contact Email  : ngocdiem@firstalliances.net
Posted On  : 19/Oct/2011

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...