MARKETING FOR MANAGER: GOING GLOBAL

28/07/2011

MARKETING FOR MANAGER: GOING GLOBAL

(10 Aug – 13 Aug 2011)

  • 18:00 – 20:30, 10 Aug- 13 Aug 2011
  • Room 408, Building A4, Ho Chi Minh University of  Technology (HCMUT)

268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, HCMC

Who should attend:

  • Businessmen
  • Marketing executives & managers
  • Driven people determined to get an international MBA degree

How to register:

  • Fee: 150 USD
  • Special offers:

Saving 20% (30 USD) with registration before 8 August 2011

Free of charge for MBA-MCI applicants with the submission of application package before 9 August 2011 (attendance fee of 10USD only is applied)

About the lecturer:  

Dr. Vu The Dung: Director of MBA – MCI Program, Vice Dean of School of Industrial Management HCMUT, Head of Marketing Department at the School of Industrial Management; previously, Head of SMEs Support Office, Sales Manager at HPT Co. Ltd; 2 year experience in Consulting and preparing several FDI projects in Vietnam. Researched and consulted 7 projects, published 2 books in marketing management.

 

REGISTER

{rsform 15}

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...