MBA ADMISSION 2014

01/04/2014

mba-vietnam-1

SWISS MBA CONFERENCE 2014

Date: 18:00 – 20:30, Friday, 23 May 2014
Venue: Kim Do Royal Hotel – 133 Nguyen Hue Str., Dist. 1, HCMC
register now button3---eNG

mba viet nam v3  

REGISTER ONLINE

(At least 2 years working experience; English skills)

MBA – MCI Program (MBA in Management Consulting International) is MBA Program specialized in Management Consulting International.

This program is launched under the cooperation between the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland – ranked No.5 among all Universities in Switzerland, and Ho Chi Minh City University of Technology (Bach Khoa University), which is certified by Foundation for International Business Administration Accreditation – FIBAA. The Degree of MBA – MCI is regconized on all Europe and

To register for the conference, please fill your information in the form below. We will contact you within 24 working hours. 

{rsform 15} 

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...