ĐỘI NGŨ MBA-MCI

DR. ANDREAS HINZ

DR. ANDREAS HINZ

Director

rolfdieter.reineke@fhnw.ch

ASSOC PROF. DR. TRUONG QUANG VINH

ASSOC PROF. DR. TRUONG QUANG VINH

Director

vinh.truong@oisp.edu.vn

PROF. DR. ROLF-DIETER REINEKE

PROF. DR. ROLF-DIETER REINEKE

Vice Director

rolfdieter.reineke@fhnw.ch

MS. HUYEN NGUYEN

MS. HUYEN NGUYEN

Operation Manager

huyen.nguyen@oisp.edu.vn

MR. HAU PHAM

MR. HAU PHAM

Marketing Assistant

hau.pham@oisp.edu.vn

MS. LINH NGUYEN

MS. LINH NGUYEN

Marketing Executive

linh.nguyen@oisp.edu.vn

MS. NHUNG LE

MS. NHUNG LE

Marketing Executive

nhung.le@oisp.edu.vn

MS. TUYEN NGUYEN

MS. TUYEN NGUYEN

Academic Executive

tuyen.nguyen@oisp.edu.vn

Liên hệ

  • Địa chỉ: Kiosk, Khu B2, Trường ĐH Bách khoa
    268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
  • SĐT: +84 28 7301 4183
  • Hotline: +84 3 3366 1414
  • Email: info@mba-mci.edu.vn