Ngày 10/9/2014 vừa qua, các anh chị học viên Intake 2014 – 2015 đã có chuyến đi thăm quan nhà máy sản xuất của Unilever Việt Nam.

Đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ môn học Strategy Consulting do GS. Fiedrich Bock phụ trách. Với muc tiêu tạo cơ hội để học viên tiếp xúc với một dự án tư vấn thực tế, chuyến thăm được thiết kế gồm các phần: Gặp khách hàng để tìm hiểu tình hình chung, tham quan tình hình thực tế của công ty khách hàng, tư vấn làm việc nội bộ và báo cáo kết quả.

Sau chuyến đi học viên đã làm việc với nhau và có phần trình bày trước lớp để báo cáo kết quả dự án.

Một vài hình ảnh của chuyến đi
 MCI Field trip 01
Ai cũng tươi rói trước giờ khởi hành
  MCI Field trip 02
Chăm chú lắng nghe phần trình bày của đại diện Unilever
 MCI Field trip 03
                Đại diện Unilever giới thiệu về công ty

MCI Field trip 04

Chụp ảnh lưu niệm trước nhà máy

MCI Field trip 05

Tranh thủ “ôn bài” trước khi lên báo cáo

MCI Field trip 06

Đại diện nhóm trình bày về kết quả sau chuyến đi
 MCI Field trip 07
GS. Friedrich Bock chăm chú lắng nghe và đưa ra nhận xét chi tiết bài của từng nhóm