News & Events

Finding the optimal leadership trend in the new normal

Finding the optimal leadership trend in the new normal

In the new normal period as today, facing challenges and undefined risks, leaders have to take considerations of how their own businesses are affected by the pandemic and what they have to do next. In the sharing section about the topic “Leadership trends in the new...

How important is the adaptability for a manager?

How important is the adaptability for a manager?

The ability to adapt is an important feature of a good manager. As a manager, you are evaluated based on the final results of the whole team, so your main responsibility is to point out the best direction leading to the team’s success. If your group lacks crucial...

Never give up your goals!

Never give up your goals!

The picture of many businesses quickly rising and disappearing has become a common situation in many countries. According to Gagan Arora - Co-founder of an E-commerce website “Print venue”, also the Marketing director of Foodpanda - a website for food online order, a...

MBA-MCI’s short course 2022: Leading in the new normal

MBA-MCI’s short course 2022: Leading in the new normal

Nằm trong những hoạt động thường niên từ năm 2013 của chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA-MCI do trường Đại học Bách Khoa liên kết với trường Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ, Chương trình MBA-MCI sẽ tổ chức khóa học LEADING IN THE NEW NORMAL gồm 4...

Đại diện VP Đào tạo Quốc tế – trường Đại học Bách Khoa gặp gỡ với doanh nghiệp Phát Tiến

Đại diện VP Đào tạo Quốc tế – trường Đại học Bách Khoa gặp gỡ với doanh nghiệp Phát Tiến

Hiện nay, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến vấn đề nhân sự đặc biệt là nhân sự cấp cao. Xu hướng đào tạo cho những nhân viên ưu tú để giữ chân nhân tài tiếp tục cống hiến cũng được các doanh nghiệp chú trọng hơn. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phát Tiến (Honda...

“LÃNH ĐẠO THÍCH ỨNG” – Mô hình lãnh đạo mà ai cũng cần biết giữa những biến động của xã hội

“LÃNH ĐẠO THÍCH ỨNG” – Mô hình lãnh đạo mà ai cũng cần biết giữa những biến động của xã hội

Nhận thức về lãnh đạo ngày nay rất khác so với những năm trước đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng do dịch bệnh như hiện nay. Ngày nay, lãnh đạo được coi là môn thể thao đồng đội, nơi những người ở vị trí lãnh đạo cùng làm việc với các nhân viên để hoàn thành mục...

The comeback of Swiss Innovation Challenge 2021

The comeback of Swiss Innovation Challenge 2021

Swiss Innovation Challenge (SIC) is an innovation promotion programme in Switzerland with an integrated competition that takes a holistic approach to realising innovative business ideas along the lifecycle of the enterprise. SIC is an annual prestigious program led by...