Short course: PROBLEM SOLVING METHODS – The Focus on Entrepreneurship and Innovation

18/03/2016

enewletter 32

Benefits/ learning objectives:

  • Exposure to pragmatic and agile ways of approach and working with entrepreneurial (start up) challenges and innovation issues like feasibility/ justification / business case.
  • Learn the key methods to properly set up the ‘start up business’.

Content elements:

  • Tools and mini cases/ exercises to apply the presented tools and methods including agile development and lean start up principles
Date: 2pm – 4pm, Wednesday and Thursday, 23rd and 24th March
Venue: Room 408, A4 Building, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10

Lecturer: Mr. Nicolai Andler

  • CEO of Ignite Group
  • Former Creative Director of Consciousness International
  • Senior consultant at BuSỹness Systems and Gemeni Consulting

APPLY ONLINE

{rsform 53}

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...