START-UP TALK: VISION & STRATEGY FOR LEAN START-UP

29/07/2016

lean

OBJECTIVES

According to Shikhar Ghosh, researcher at Harvard University, classic start-up projects have been failed due to either subjective or objective reasons. Therefore, lean start-up was born to meet the needs of start-up communities. Recently, it has been become more and more popular the whole world over. This talk aims to bridge the ideas and experience between Dr. Andreas Hinz and lean start-up communities.

Lean start-up is more flexible since entrepreneurs can adjust business plans at any stage of the process. This start-up methodology aspires to minimize the risks as well as maximize customers’ feedbacks. Seizing the needs of acquiring knowledge and experience of start-up communities, MBA-MCI Program of HCMC University of Technology and Dreamplex have jointly held this talk in order to promote the concept of “Lean start-up” in Vietnam.

CONTENT

 noi dung starup en

 

GUEST SPEAKER

 dian gia startup en

TS. Andreas Hinz

SCHEDULE

Time: Monday 08.08.2016 (09:30 – 11:30)

Venue: Dreamplex Coworking Space, Level 10, 21 Nguyen Trung Ngan St., Dist. 1

*Free entrance

**Please register here

REGISTRATION

{rsform 66}

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...