Submission confirmed

Your submission has been confirmed.

Thank you!

Liên hệ

Chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA-MCI

  • Địa chỉ: phòng 401, tòa nhà A4 - Đại học Bách Khoa TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số đt: 028-7300 4183
  • Hotline: 083 4944 883
  • Email: info@mba-mci.edu.vn