FREE 4-SESSION SHORT COURSE 2023

FREE 4-SESSION SHORT COURSE 2023

FREE 4-SESSION SHORT COURSE 2023 _____________ Episode #1 : HR session: Inclusive Leadership Episode #2: Problem solving tools Episode #3: Leadership Out of the Box Specialization Episode #4: MBA-MCI info session & Alumni connect FREE ENROLL NOW The Four-session...
EVENT RECAP: MBA-MCI ALUMNI NETWORKING EVENT

EVENT RECAP: MBA-MCI ALUMNI NETWORKING EVENT

With the aim of fostering connections and growth within the MBA-MCI alumni community, the MBA-MCI program recently organized the “Connect & Inspire: MBA-MCI Alumni Networking Event.” The event brought together former students, current participants, and...
Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học “Communication skills in consulting”, một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời. Với mục đích nhằm trang bị...