Consulting cafe 64: Lean startup: Slim but healthy?

Consulting cafe 64: Lean startup: Slim but healthy?

Consulting cafe 64 Lean startup: Slim but healthy? Thời gian: 14:00 – 17:00 ngày 26/10/2019 Địa điểm: My Life Coffee, 2B Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1. Ngôn ngữ: Tiếng Anh Đăng ký ngay Diễn giả Giảng viên của trường Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ...
6 lợi thế của nhà quản lý trẻ theo nghiên cứu của Zenger/Folkman

6 lợi thế của nhà quản lý trẻ theo nghiên cứu của Zenger/Folkman

Nhà quản lý trẻ sở hữu nhiều lợi thế để trở thành nhà lãnh đạo thành công trong tương lai. Hãng tư vấn Zenger/Folkman đã tiến hành nghiên cứu hệ thống dữ liệu khổng lồ của nhiều công ty để so sánh mức độ được phản ánh, góp ý giữa các nhà quản lý ở độ tuổi trên 45 (gồm...