The MBA-MCI Intake 11 Graduation Ceremony 

The MBA-MCI Intake 11 Graduation Ceremony 

On the Sunday morning, May 14th, 2023, the MBA-MCI program organised the Graduation ceremony for Intake 11 students. The ceremony was held at B4 Hall, Ho Chi Minh City University of Technology, where the graduates, their families, faculty members, and distinguished...
Coffee Talk #68: Hiện tượng Thiên nga đen –  Định hướng đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam

Coffee Talk #68: Hiện tượng Thiên nga đen – Định hướng đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam

Coffee Talk #68: Hiện tượng Thiên nga đen – Định hướng đầu tư cho thị trường chứng khoán Việt Nam Ngày 11/4 vừa qua, buổi Coffee Talk lần thứ 68 mang chủ đề “Thiên nga đen – Định hướng đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam” đã được diễn ra với sự chia sẻ của...