Kick-off cuộc thi Swiss Innovation 2017

Kick-off cuộc thi Swiss Innovation 2017

Hinh dai dien mba mci swissinnovationSau 03 tháng nhận hồ sơ, BTC cuộc thi Swiss Innovation 2017 sẽ tổ chức buổi kick-off nhằm hướng dẫn thể lệ cuộc thi, các mốc thời gian và những vấn đề cần lưu ý cho tất cả các đội đã dự thi.

Khởi động cuộc thi SwissInnovation challenge 2017

Khởi động cuộc thi SwissInnovation challenge 2017

5 MCI SwissChallenge 25 6 2015SwissInnovation Challenge là cuộc thi về khởi nghiệp có quy mô toàn cầu và được tổ chức hàng năm bởi trường Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sỹ (FHNW). Từ 2015, cuộc thi được triển khai tại Việt Nam, đơn vị được lựa chọn thực hiện là chương trình MBA-MCI Việt Nam.