TOP 7 KỸ NĂNG HÀNG ĐẦU KHI HỌC MBA

Top 7 kỹ năng hàng đầu khi học MBA

11/08/2017

Theo khảo sát từ nhiều chương trình, trang topmba đã thống kê được top 7 kỹ năng người học có được khi tham gia học chương trình MBA.

  1. Entrepreneurship và Innovation: Khả năng doanh nghiệp, doanh nhân, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
  2. Strategy thinking: Tư duy chiến lược, tức có tầm nhìn xa và rộng
  3. Knowledge: Kiến thức tổng hợp
  4. Communication: Giao tiếp hiệu quả, thấu hiểu và chia sẻ cùng đồng nghiệp
  5. Problem solving: giải quyết vấn đề hiệu quá, sáng tạo
  6. Leadership: Lãnh đạo toàn diện
  7. Data driven: khả năng đọc và phân tích từ dữ liệu thành thông tin thiết thực, phục vụ cho việc ra các quyết định đúng đắn.

Nguồn: topmba

Related News

MBA-MCI INFO SESSION INTAKE 2024

MBA-MCI INFO SESSION INTAKE 2024

In this fast-paced and ever-changing world, leadership plays a critical role in the success of any organisation. Cultivating leadership skills will help managers grasp new management trends, adapt to outstanding advances in artificial intelligence, and maintain...

MBA-MCI STUDENTS’ TRIP TO SHANGHAI FOR PRACTICAL STUDIES

MBA-MCI STUDENTS’ TRIP TO SHANGHAI FOR PRACTICAL STUDIES

Students of the MBA-MCI program are on a study tour to Shanghai, China from March 3-8, 2024, led by Professor Andreas Hinz, Director of MBA-MCI program, FHNW. On March 3, the delegation had a meeting with representatives of the Chinese company Teva Pharmaceuticals and...

FREE 4-SESSION SHORT COURSE 2023

FREE 4-SESSION SHORT COURSE 2023

FREE 4-SESSION SHORT COURSE 2023 _____________Episode #1 : HR session: Inclusive Leadership Episode #2: Problem solving tools Episode #3: Leadership Out of the Box Specialization Episode #4: MBA-MCI info session & Alumni connectThe Four-session short course is the...