Theo khảo sát từ nhiều chương trình, trang topmba đã thống kê được top 7 kỹ năng người học có được khi tham gia học chương trình MBA.

  1. Entrepreneurship và Innovation: Khả năng doanh nghiệp, doanh nhân, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
  2. Strategy thinking: Tư duy chiến lược, tức có tầm nhìn xa và rộng
  3. Knowledge: Kiến thức tổng hợp
  4. Communication: Giao tiếp hiệu quả, thấu hiểu và chia sẻ cùng đồng nghiệp
  5. Problem solving: giải quyết vấn đề hiệu quá, sáng tạo
  6. Leadership: Lãnh đạo toàn diện
  7. Data driven: khả năng đọc và phân tích từ dữ liệu thành thông tin thiết thực, phục vụ cho việc ra các quyết định đúng đắn.

Nguồn: topmba