Ngày 11/8/2013, các ứng viên đạt học bổng “One day as MBA-MCI student” đã hoàn thành khóa học Consulting Process. Nhân dịp này chương trình MBA-MCI đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình cho các ứng viên tham gia khóa học.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên nhận học bổng đã thu nhận được nhiều kiến thức bổ ích được giảng viên truyền đạt trong 6 buổi học. Đây cũng là cơ hội để họ xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với những học viên hiện tại – đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau – của chương trình MBA-MCI.

nhat minh

Anh Hồ Minh Nhật

lan anh

            Chị Hoàng Lan Anh

tien phuoc

            Anh Nguyễn Tiến Phước

“One day as MBA-MCI student” là một trong những học bổng của chương trình MBA-MCI tạo điều kiện cho các ứng viên được tham gia học tập cùng các học viên MBA chính thức. Chương trình giúp ứng viên có cơ hội thu nhận được những kiến thức chuyên ngành Tư vấn Quản trị và mở rộng các mối quan hệ xã hội với các giảng viên, học viên của chương trình.