Tấm bằng MBA mang lại lợi thế cạnh tranh nào cho phụ nữ?

11/08/2020

Một tấm bằng MBA uy tín chắc chắn sẽ mang lại những lợi thế nhất định trong con đường phát triển sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, cụ thể nó sẽ tạo ra những lợi thế nào, và mức độ như thế nào cho phụ nữ?

Ngày nay, rất nhiều quốc gia theo đuổi chiến lược bình đẳng giới và đạt được nhiều thành công nhất định. Tuy nhiên, phụ nữ chỉ chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động, nhưng chiếm tỷ lệ rất thấp trong các vị trí quản lý (Carli and Eagly, 2011). Tại Phần Lan, quốc gia được xem là có mức độ bình đẳng giới cao, nam giới vẫn chiếm nhiều ưu thế trong các vai trò quản lý quan trọng. Tỷ lệ tự kinh doanh của nam giới cũng cao gấp đôi nữ giới tại nước này.

Nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc các quốc gia nỗ lực trong việc điều chỉnh các chính sách ủng hộ bình đẳng giới, phụ nữ cũng cần chuẩn bị những lợi thế cạnh tranh nhất định cho bản thân mình. Đối với các vị trí quản lý, tấm bằng MBA luôn được xem là một trong những điều mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho phụ nữ (Liff và Ward, 2001).

Năm 2014, Anna-Maija Lämsä và Terttu Savela đánh giá về mức độ tác động của MBA đến các lợi thế cạnh tranh quản lý do Viitala đề xuất bao gồm 6 loại năng lực:

  • Năng lực kỹ thuật (technical competencies): đây được xem là nhóm năng lực ít được trang bị trong các chương trình MBA nhất.
  • Năng lực kinh doanh (business competencies): nhóm năng lực này bao gồm những khả năng phân tích và quản lý chiến lược, khả năng tư duy logic về hệ thống và quản lý chúng. Đây cũng là năng lực được đánh giá cao nhất mà một MBA mang lại.
  • Năng lực quản lý tri thức (knowledge management competencies): một tấm bằng MBA cũng trang bị cho học viên khả năng quản lý tri thức như tìm kiếm, xử lý, phân tích thông tin, khả năng tự học, và đặc biệt là khả năng tạo điều kiện cho người khác học tập.
  • Năng lực lãnh đạo (leadership competencies): đây cũng là năng lực trọng tâm của nhiều chương trình MBA (là một trong 4 cột trụ trong chương trình MBA-MCI). Là năng lực dẫn dắt người khác để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.
  • Năng lực xã hội (social competencies): đây là nhóm năng lực thường được trang bị bởi các MBA quốc tế. Là khả năng thấu hiểu và ứng phó với các mối quan hệ xã hội.
  • Năng lực cá nhân (intrapersonal competencies): nhóm năng lực này thuộc về khả năng thấu hiểu bản thân, bộc lộ và kiểm soát cảm xúc của mình.

Khi phân tích về giới tính, đa số nữ giới đánh giá cao ba năng lực cạnh tranh cuối cùng bao gồm: năng lực lãnh đạo, năng lực xã hội, và năng lực cá nhân khi nói về các năng lực mà một MBA mang lại. Trong khi nam giới đánh giá cao ba nhóm năng lực đầu hơn.

Tóm lại, ngày nay các quốc gia đã tạo rất nhiều điều kiện để phát triển cho nữ giới. Nhưng bản thân mỗi người cũng cần tự trang bị những năng lực cạnh tranh cho mình. Và nếu bạn đang nhắm đến hoặc muốn làm tốt vai trò quản lý thì tấm bằng MBA là một trong những điều nên cân nhắc.

MBA-MCI Program

Related News

ENHANCE YOUR MANAGEMENT SKILLS WITH LEADING SWISS EXPERTS

ENHANCE YOUR MANAGEMENT SKILLS WITH LEADING SWISS EXPERTS

Join the MBA-MCI program's complimentary 4-session course on "Adaptive Leadership in a Changing Environment." This is a unique opportunity to elevate your management capabilities and stay ahead with the latest trends in management consulting, innovation, and...

MBA-MCI INFO SESSION INTAKE 2024

MBA-MCI INFO SESSION INTAKE 2024

In this fast-paced and ever-changing world, leadership plays a critical role in the success of any organisation. Cultivating leadership skills will help managers grasp new management trends, adapt to outstanding advances in artificial intelligence, and maintain...

MBA-MCI STUDENTS’ TRIP TO SHANGHAI FOR PRACTICAL STUDIES

MBA-MCI STUDENTS’ TRIP TO SHANGHAI FOR PRACTICAL STUDIES

Students of the MBA-MCI program are on a study tour to Shanghai, China from March 3-8, 2024, led by Professor Andreas Hinz, Director of MBA-MCI program, FHNW. On March 3, the delegation had a meeting with representatives of the Chinese company Teva Pharmaceuticals and...