Café offline: Should Engineers Get An MBA Degree?

15/10/2013

Café offline:

Should Engineers Get An MBA Degree?

why-not-to-become-engineer     201210190944038NBFQ5Qc
 
   

17:00, Tuesday, 15 Oct 2013
The Myth Cafe 176  Dien Bien Phu st, W.6, Ds.3, HCMC 

Sharing by:

  • Mr Nguyen Thanh Son, MBA (Information Technology Engineering, Director of INCOM Saigon)​ –  MBA-MCI alumni
  • Mr Le Thuong Tam, MBA ​ (Civil engineering, Project Manager, Hai Vuong JSC)​ –  MBA-MCI alumni

Register

{rsform 39} 

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

According to McKinsey (2021), effective communication is one of the most 13 important skills for employees to develop their career path. Communication does not only limit within people’s daily basis, but also in business fields, negotiation, cooperations, and even in...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...