Chuẩn kiểm định FIBAA có giá trị như thế nào?

07/07/2016

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) là một tổ chức đảm bảo chất lượng của chính phủ Thụy Sĩ, hiện nay FIBAA có hai cơ quan đại diện được đặt tại thành phố Bonn của Đức và thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Nhiệm vụ của FIBAA là kiểm định, đánh giá và phát triển các tổ chức, chương trình giáo dục trên thế giới.

Được công nhận rộng rãi trên thế giới

Do tính khắt khe, yêu cầu cao về các tiêu chí kiểm định như: chất lượng giảng viên, thiết kế chương trình, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, tính ứng dụng thực tiễn, chất lượng người học… nên kiểm định FIBAA là một trong những chứng nhận tốt nhất và được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Học viên tốt nghiệp chương trình sẽ nhận bằng Thạc Sỹ QTKD, chuyên ngành Tư vấn Quản lý và Entrepreneur do trường ĐH Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sỹ (FHNW) cấp. Văn bằng có giá trị trên toàn thế giới, là điều kiện rất thuận lợi để tìm việc làm, học lên bậc cao hơn tại các nước tiên tiến.

Chương trình MBA-MCI đã trở thành chương trình đầu tiên tại Việt Nam được công nhận chính thức bởi tổ chức FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Chứng nhận này chỉ được trao cho các chương trình MBA đáp ứng được tất cả các điều kiện bắt buộc về chất lượng. Công nhận tái đánh giá có giá trị 7 năm kể từ tháng 10/2015 này đã một lần nữa khẳng định những cam kết với các học viên về chất lượng đào tạo của chương trình.

MBA-MCI Program

Related News

ENHANCE YOUR MANAGEMENT SKILLS WITH LEADING SWISS EXPERTS

ENHANCE YOUR MANAGEMENT SKILLS WITH LEADING SWISS EXPERTS

Join the MBA-MCI program's complimentary 4-session course on "Adaptive Leadership in a Changing Environment." This is a unique opportunity to elevate your management capabilities and stay ahead with the latest trends in management consulting, innovation, and...

MBA-MCI INFO SESSION INTAKE 2024

MBA-MCI INFO SESSION INTAKE 2024

In this fast-paced and ever-changing world, leadership plays a critical role in the success of any organisation. Cultivating leadership skills will help managers grasp new management trends, adapt to outstanding advances in artificial intelligence, and maintain...

MBA-MCI STUDENTS’ TRIP TO SHANGHAI FOR PRACTICAL STUDIES

MBA-MCI STUDENTS’ TRIP TO SHANGHAI FOR PRACTICAL STUDIES

Students of the MBA-MCI program are on a study tour to Shanghai, China from March 3-8, 2024, led by Professor Andreas Hinz, Director of MBA-MCI program, FHNW. On March 3, the delegation had a meeting with representatives of the Chinese company Teva Pharmaceuticals and...