Đại học Bách Khoa đạt kiểm định HCERES của Pháp

14/06/2017

HCERES là Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học của Pháp, được công nhận trên toàn châu Âu.

Bach Khoa dat HCERES 2017 01

Sau một năm chuẩn bị và triển khai tự đánh giá, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã chính thức đạt kiểm định quốc tế cấp trường theo bộ tiêu chuẩn HCERES vào ngày 13/6/2017. Với kết quả này, Bách Khoa trở thành một trong bốn trường đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng giáo dục châu Âu HCERES, cùng với Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng), Đại học Xây dựng Hà Nội.

Trước đó, hoạt động chuẩn bị cho công tác kiểm định đã được Ban Đảm bảo Chất lượng của nhà trường tiến hành từ tháng 5 – 8/2017.

Tháng 10/2016, đoàn công tác của HCERES đến Đại học Bách Khoa khảo sát sơ bộ và kết luận trường đủ điều kiện thực hiện kiểm định, đồng thời hướng dẫn trường tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn và quy trình kiểm định của HCERES.

Tháng 1/2017, Đại học Bách Khoa hoàn thành và gởi bản báo cáo tự đánh giá theo đúng kế hoạch HCERES.

Sau khi nhận và xem xét báo cáo tự đánh giá của Bách Khoa, HCERES thành lập đoàn chuyên gia gồm 7 thành viên là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đào tạo và quản lý giáo dục đại học, để thực hiện các hoạt động đánh giá tại trường từ ngày 1 – 3/3/2017.

Từ năm 2009 đến nay, Đại học Bách Khoa đã tham gia kiểm định chất lượng cấp chương trình và có 22 chương trình đào tạo được công nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm:

ABET

– Khoa học Máy tính

– Kỹ thuật Máy tính

AUN-QA

– Điện tử – Viễn thông

– Kỹ thuật Chế tạo

– Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

– Kỹ thuật Hóa học

– Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

– Quản lý Công nghiệp

– Cơ Kỹ thuật

– Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

– Kỹ thuật Điện – Điện tử (chương trình Tiên tiến)

– Kỹ thuật Môi trường

– Điện – Điện tử

CTI(EUR-ACE)

– Cơ Điện tử (chương trình PFIEV)

– Kỹ thuật Hàng không (chương trình PFIEV)

– Vật liệu Tiên tiến (chương trình PFIEV)

– Polime-Composite (chương trình PFIEV)

– Viễn thông (chương trình PFIEV)

– Hệ thống Năng lượng (chương trình PFIEV)

– Xây dựng Dân dụng & Hiệu quả Năng lượng (chương trình PFIEV)

FIBAA – MBA-MCI (thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)
ACBSP – MSM (thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)

Tiếp nối những thành tựu kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Bách Khoa tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng cấp trường theo các tiêu chuẩn của HCERES (6/2017).

Kiểm định chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn khu vực và thế giới là một trong những hoạt động chiến lược của Bách Khoa, hướng tới tầm nhìn trở thành trường đại học sáng tạo, tiên phong và chủ động hội nhập quốc tế trong giai đoạn 2016 – 2020.

HCERES là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình đào tạo. HCERES là thành viên chính thức của Hiệp hội Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học châu Âu (ENQA) và Hệ thống Giáo dục đại học châu Âu (EHEA).

Ngoài các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Pháp, HCERES còn tham gia đánh giá các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của các quốc gia thuộc EHEA. Trung bình hàng năm HCERES đánh giá và kiểm định 50 cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu; 600 chương trình đào tạo đại học; 300 chương trình đào tạo thạc sĩ và 70 chương trình đào tạo tiến sĩ.

HCERES cũng đã thực hiện đánh giá và kiểm định quốc tế đối với các trường đại học nước ngoài, các tổ chức giáo dục của Pháp ở nước ngoài, các đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế.

Bộ tiêu chuẩn của HCERES dùng cho đánh giá các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu ở nước ngoài gồm 6 lĩnh vực (trong đó có 17 tiêu chuẩn, 29 tiêu chí):

  • Chiến lược và quản trị (sứ mạng, chiến lược phát triển, tổ chức thực hiện chiến lược, truyền thông)
  • Đào tạo và nghiên cứu khoa học (chính sách đào tạo, nghiên cứu, các loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học)
  • Quá trình đào tạo và định hướng hội nhập nghề nghiệp (môi trường học tập và quản lý đào tạo)
  • Quan hệ đối ngoại
  • Quản lý và điều hành (hệ thống tài chính, tài sản, nhân lực, hệ thống thông tin)
  • Chất lượng và đạo đức (chính sách đảm bảo chất lượng, đạo đức trong đào tạo và nghiên cứu)
 

THI CA

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

According to McKinsey (2021), effective communication is one of the most 13 important skills for employees to develop their career path. Communication does not only limit within people’s daily basis, but also in business fields, negotiation, cooperations, and even in...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...