ky-nang-viet-luan-van-feature-image

Những điều về luận văn tốt nghiệp chỉ Chương trình MBA-MCI chia sẻ với học viên của mình

11/08/2021

Luận văn tốt nghiệp là kết quả của quá trình học tập của học viên. Luận văn sẽ thể hiện kiến thức, chuyên môn và khả năng làm việc độc lập của học viên. Nếu học viên chọn được đề tài thú vị để thực hiện thì có thể xem như đã hoàn thành được một nửa chặng đường. Ngoài ra cũng cần lưu ý một vài điểm trong quá trình thực hiện để luận văn đạt kết quả tốt nhất.

1. Cân nhắc sự độc đáo của đề tài

Bạn nên nghiên cứu kỹ những thông tin liên quan đến chủ đề mà bạn lựa chọn để tìm ra những vấn đề mới và khai thác nó trong luận văn của mình. Điều này sẽ tạo nên sự hấp dẫn bạn trong suốt quá trình làm luận văn của mình.

Nếu chủ đề bạn chọn nó gần gũi trong công việc mình đang làm thì cũng sẽ tạo nên điều thú vị khi bạn là người tiếp xúc và thấy được vấn đề cũng như tiềm năng của đề tài để khai thác. Với lựa chọn này, bạn cũng sẽ tạo nên ưu thế riêng về chuyên môn.

2. Xác định mục tiêu của luận văn

Mục tiêu của khóa luận là hoàn thành bài nghiên cứu về một dự án thực tiễn trong lĩnh vực quản trị. Qua đó, học viên cần thể hiện được năng lực của mình trong việc giải quyết hoặc nghiên cứu một vấn đề về kinh tế hoặc quản trị liên quan. Muốn làm được điều đó, học viên cần xây dựng cho mình một cấu trúc luận văn rõ ràng với hệ thống các câu hỏi và những vấn đề cần thực hiện. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian trong quá trình thực hiện luận văn của mình.

ky-nang-viet-luan-van

Học viên cần chọn chủ đề phù hợp với mục tiêu và định hướng nghề nghiệp của mình, thay vì dễ triển khai

Vì MBA-MCI là chương trình thạc sĩ về Tư vấn Quản trị – Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo nên học viên cần chứng minh được tính thực tế của đề tài. Đồng thời cũng tìm ra cách thức giải quyết vấn đề mang tính đổi mới, sáng tạo. Bên cạnh đó, Để luận văn được đánh giá cao thì học viên phải được trình bày với cấu trúc chặt chẽ, rõ ràng thay vì đưa những thông tin có sẵn không cần thiết và thiếu logic

Sẽ là một điểm cộng cho luận văn, nếu từ đó học viên có thể mở rộng thêm những vấn đề đặc biệt liên quan đến mục tiêu nghề nghiệp của mình trong tương lai.

3. Tài liệu tham khảo:

Một số tài liệu tham khảo mà học viên nên đọc để hỗ trợ cho kỹ năng viết cũng như sử dụng ngôn ngữ học thuật trong luận văn mà học viên không thể bỏ qua như:

  • Glatthorn, A and Joyner, R (2nd ed), 2005. Writing the Winning Thesis or Dissertation – a step-by-step guide. Sage Publications. London
  • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2007. Research methods for business students, London: FT Prentice Hall.
  • Further recommended reading will be published by HCMUT
  • Dissertation Advice

4. Vai trò của giáo viên hướng dẫn và quy trình đánh giá, chấm điểm luận văn

ky-nang-viet-luan-van-2

Và cuối cùng, giảng viên hướng dẫn cũng đóng vai trò rất quan trọng. Giảng viên sẽ là người hỗ trợ, phản biện và cùng thảo luận để giúp học viên có thể hoàn thiện đề tài của mình. Tuy nhiên để làm được điều đó thì học viên chính là người phải chủ động xây dựng đề tài, cấu trúc và phương pháp nghiên cứu trong luận văn của của mình.

Ngoài ra học viên cũng cần lưu ý đến các hệ thống tiêu chuẩn mà mình sẽ sử dụng trong khóa luận. Bên cạnh tiêu chuẩn APA (đang phổ biến hiện nay), học viên có thể áp dụng một hệ thống tiêu chuẩn khác, nhưng cần đảm bảo thống nhất theo một tiêu chuẩn nhất định, không trộn lẫn các tiêu chuẩn với nhau.

Chúc các bạn học viên của chương trình MBA-MCI có thể hoàn thành tốt nhất luận văn của mình.

Related News

ENHANCE YOUR MANAGEMENT SKILLS WITH LEADING SWISS EXPERTS

ENHANCE YOUR MANAGEMENT SKILLS WITH LEADING SWISS EXPERTS

Join the MBA-MCI program's complimentary 4-session course on "Adaptive Leadership in a Changing Environment." This is a unique opportunity to elevate your management capabilities and stay ahead with the latest trends in management consulting, innovation, and...

FREE 4-SESSION SHORT COURSE 2023

FREE 4-SESSION SHORT COURSE 2023

FREE 4-SESSION SHORT COURSE 2023 _____________Episode #1 : HR session: Inclusive Leadership Episode #2: Problem solving tools Episode #3: Leadership Out of the Box Specialization Episode #4: MBA-MCI info session & Alumni connectThe Four-session short course is the...