SCHOLARSHIP “ONE DAY AS MBA-MCI STUDENT” LEADERSHIP COURSE

29/10/2013

 SCHOLARSHIP “ONE DAY AS MBA-MCI STUDENT”
LEADERSHIP COURSE 

ONE-DAY-2013en

Register Form

{rsform 16}

Notes:                                       

  • Students pay 02 million for commitment. Fees are 100% refundable upon students completing certificate courses.
  • Candidates’ of one day as MCI student will learn all session of this subjects (total 08 sessions * 03 hour / session)
  • raining Resources Summary (powerpoint file) will be delivered in the MCI program first lesson. Students wishing to purchase books will contact program for further instructions.

Contact information:

MBA-MCI program, room 306 A4 building, Bach khoa University

Phone: 08 3865 4183

Hotline: 0983 851 566(Ms. Thuy)

Email: thuy.vu@oisp.edu.vn

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

According to McKinsey (2021), effective communication is one of the most 13 important skills for employees to develop their career path. Communication does not only limit within people’s daily basis, but also in business fields, negotiation, cooperations, and even in...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...