OPENING CEREMONY MBA-MCI INTAKE 2013 – 2015

28/10/2013

OPENING CEREMONY MBA-MCI INTAKE 2013 – 2015

Time:     18:00 – 20:00, Monday 04th Nov 2013

Venue: Hall A4, HCMUT

Tentative agenda

Time

Contents

Speakers

18:00 – 18:30

Welcoming Guests

 

18:30 – 18:35

Introduction Guests and Speakers

MC

18:35 – 18:45

Welcoming speech

Representative of HCMUT

18:45 – 19:00

Introduction about FHNW and Excutive MBA-MCI Program

Prof. Dr. Pieter Perrett – Representative of FHNW

19:00 – 19:20

Introduction about HCMUT and MBA-MCI Program in Viet Nam

Ms. Nguyen Thi Anh Phuong (MBA) – Director of MBA-MCI Program in Viet Nam

19:20 – 19:25

Sharing by new MBA-MCI student

Mr. Duong Thanh Tri – Drive service manager – ABB Vietnam

19:25 – 19:45

* Role of Higher Education in Management and Consulting

* Role of Consulting/ Internal Consulting in Practise Management

Mr. Brian O’Reilly – Managing Director – SEA Management Consulting Company

19:45 – 20:00

End

 

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

According to McKinsey (2021), effective communication is one of the most 13 important skills for employees to develop their career path. Communication does not only limit within people’s daily basis, but also in business fields, negotiation, cooperations, and even in...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...