PROFESSIONAL PROJECT MANAGEMENT

27/07/2016

PSc.Banner21 1440x600

CONTENT

 • Project planning
 • Human resource distribution and management
 • Project managing, controlling and implementing
 • Risk management
 • Project management tools

LECTURER

 Thay Thi Assoc. Prof. Dr. Cao Hào Thi

 • Rector of Saigon Technology University
 • Lecturer of Fullbright program in Vietnam
 • Expert in consulting and coaching project management, quality management and risk management

 

SCHEDULE

 01

TUITION FEE

3.000.000 VND/course

SPECIAL OFFERS

 • 100% of fee for MBA-MCI candidates. intake 2016-2018
 • 50% of fee for HCMC University of Technology’s alumni and lecturers
 • 30% of fee for group registration (2+ applicants)

REGISTRATION

{rsform 65}

 

Related News

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

SỰ KIỆN: CONSULTING CAFE #70 “INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP SPECIALIZATION”

Trong thời gian gần đây, khái niệm VUCA đã trở nên quen thuộc với các nhà quản lý. VUCA là từ viết tắt của Volatility – Biến động, Uncertainty – Bất ổn, Complexity – Phức tạp và Ambiguity – Mơ hồ. Khái niệm này chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh, nhằm mô tả về...

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

SPSS – “Assistant” in analysing quantities for business reports

According to McKinsey (2021), effective communication is one of the most 13 important skills for employees to develop their career path. Communication does not only limit within people’s daily basis, but also in business fields, negotiation, cooperations, and even in...

Communication skills in consulting

Communication skills in consulting

Kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa trong kinh doanh giúp chúng ta chinh phục được trái tim khách hàng. Chính vì vậy, khóa học "Communication skills in consulting", một phần trong chương trình đào tạo của MBA-MCI, được ra đời.Với mục đích nhằm trang bị cho người học...