How MBA in Innovation advances career path for Engineer

18/10/2019

s

I don’t want to work as an engineer forever? I have  start-up ideas but I don’t know where to start?
I don’t want to be an engineer anymore. Now what?
How can I get a promotion?
Career change advice?

Join us: “How MBA in innovation advances career path for Engineers” to find the answers.

Time: 18:00 19/10/2017
Location: 
Trung Nguyên Coffee, 19B Phạm Ngọc Thạch Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

-Guest Speakers-
Join our workshop to discover more IT/ Engineering career path and listen to theirs working experience.

Mr. Geogre Nguyễn

Founder Google Developers Group Vietnam

Experience CEO in fields: IT, FMCG, Logistic & Education

Mr. Phạm Như Hoài Bảo

Director at Phương Nam – telecommunication service company


Related News

BÀI HỌC VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG THẾ KỶ 21

BÀI HỌC VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG THẾ KỶ 21

Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng với những tiến bộ vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), robot và dữ liệu lớn… Khi các công nghệ này tiếp tục phát triển với tốc độ cấp số nhân, công việc và cơ hội nghề nghiệp sẽ thay đổi như thế nào? Doanh...