Tạo đột phá cho nhân viên bằng đào tạo và phát triển

30/10/2019
consulting cafe hr dao tao mba mci dhbk 23 Jul 2

MỤC TIÊU

Ngành nhân sự được chia làm hai nhóm chính là quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực. Quản trị nhân sự liên quan đến các công việc hành chính, giấy tờ. Còn quản trị nguồn nhân lực thì liên quan đến sự phát triển toàn diện của đội ngũ nhân viên. Những người thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực có nhiệm vụ điều phối nhân sự phù hợp nhu cầu công việc cũng như tìm kiếm nhân tài và đào tạo nhân viên. Chính vì lý do đó mà đòi hỏi những nhà quản trị nguồn nhân lực phải ngày càng nâng cao các kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo cho doanh nghiệp.

Buổi café tư vấn “Kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo” là nơi chia sẻ kinh nghiệm của những anh/chị làm trong lĩnh vực nhân sự về việc làm thế nào lên kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Được dẫn dắt bởi chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong việc quản trị và điều phối nguồn nhân lực, người tham dự có cơ hội được học hỏi và tư vấn về vấn đề điều làm thế nào thiết kế chương trình đào tạo vừa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp vừa thoả mãn được sự phát triển của nhân viên.

DIỄN GIẢ

 
Chi Thu Huong Schaeffler 3
 
Chi Tam Thanh

 Chị Phan Thị Thu Hương Senior HR Manager, Schaeffler Vietnam

 Chị Nguyễn Tâm Thanh Country HR Manager, Cargill Vietnam

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

+ Cấp lãnh đạo: Chủ tịch, CEO, ban giám đốc, trợ lý chủ tịch
+ Quản lí cấp trung: trưởng/phó bộ phận, phòng, ban,…
+ Những người đang muốn phát triển sự ngành, nghề trong lĩnh vực quản trị nhân sự.

NỘI DUNG

+ Thiết kế chương trình đào tạo
+ Chia sẻ kinh nghiệm
+ Phát triển nhân tài

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

+ Thời gian: 9:00 – 11:00 thứ Bảy, ngày 23.07.2016
+ Địa điểm: Tại café Trung Nguyên, 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3

**BTC không thu phí tham dự (khách tham dự tự trả phí nước cá nhân)

MBA-MCI Program

Related News

BÀI HỌC VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG THẾ KỶ 21

BÀI HỌC VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG THẾ KỶ 21

Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng với những tiến bộ vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), robot và dữ liệu lớn… Khi các công nghệ này tiếp tục phát triển với tốc độ cấp số nhân, công việc và cơ hội nghề nghiệp sẽ thay đổi như thế nào? Doanh...