Trong phần trước, các nguồn tìm kiếm học bổng và cách thức tìm kiếm đã được giới thiệu. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ nên được tiến hành như thế nào nhé! “Gom” Hồ Sơ Nói là “gom” vì bạn sẽ phải chuẩn bị khá nhiều giấy